Advies

Advies is een breed gebied. Voor de particuliere markt zijn dat < . .  .>. De winkeliers in de kleding- en modebranche betreft onder andere <. . . . >

De zakelijk markt betreft < . . . .>